mzpnTradycyjnie jak co roku "Piłka na Mazowszu" przedstawia symulację spadków i zależności z nimi związanych w ligach mazowieckich - pierwsza część jest mocno okrojona i zawiera jedynie informacje o skrajnych scenariuszach.

 

W tym roku symulacja - ze względu na głosy i pytania pojawiające się w ostatnich dniach - publikowana jest nieco wcześniej. Co tydzień będzie też aktualizowana.

IV liga

Najbardziej optymistyczny scenariusz zakłada spadek drużyn z miejsc 13-16, pesymistyczny - z miejsc 11-16. Dziesiąte miejsce gwarantuje obecnie stuprocentowe utrzymanie.

Ciechanów-Ostrołęka

Przypadki najbardziej optymistyczne zostały opisane przed sezonem. Najbardziej pesymistyczny scenariusz przewiduje obecnie spadek czterech klubów okręgu Ciechanów-Ostrołęka (Wkra, Korona, MKS Ciechanów, Mławianka) do Ligi Okręgowej. Jeśli tak się stanie i dodatkowo wicemistrz LO przegra baraż o awans do IV ligi - z Ligi Okręgowej spadną zespoły z miejsc 12-16, a jedenasta drużyna rozegra baraż o utrzymanie z trzecim zespołem klasy A. Z kolei z klasy A spadną drużyny z miejsc 9-14. Oznacza to, że stuprocentowe utrzymanie dają obecnie miejsca nr 10 w okręgówce oraz nr 8 w klasie A.

Płock

Najbardziej optymistyczny i pesymistyczny scenariusz jak w założeniach przedsezonowych.

Radom

Najbardziej optymistyczny scenariusz jak przy założeniach przedsezonowych. Najbardziej pesymistyczny zakłada spadek trzech drużyn okręgu radomskiego do ligi okręgowej. Przy założeniu, że wicemistrz LO przegra baraże o awans do IV ligi, z ligi okręgowej spadłyby zespoły z miejsc 12-16. Lokata nr 11 daje więc obecnie stuprocentowe utrzymanie.

Jeśli najbardziej pesymistyczny scenariusz zaistnieje w lidze okręgowej, wówczas z klasy A spadną zespoły z miejsc 13-14 (grupa I) i 13-15 (grupa II), zaś drużyny z miejsc nr 12 rozegrają baraż o utrzymanie. Pewne utrzymanie w klasie A obecnie daje miejsce nr 11.

Siedlce

Najbardziej optymistyczny i pesymistyczny scenariusz jak w założeniach przedsezonowych

Warszawa

Najbardziej optymistyczny scenariusz zakłada spadek drużyn z miejsc 15-16 i baraż drużyn z miejsc nr 14. Aby tak się stało, nikt poza Perłą Złotokłos z okręgu warszawskiego nie może spaść do ligi okręgowej, a obydwaj wicemistrzowie ligi okręgowej muszą wygrać baraże o awans do IV ligi.

Najbardziej pesymistyczny scenariusz (największa możliwa liczba spadkowiczów z IV ligi i przegrane baraże obydwu wicemistrzów LO) zakłada natomiast spadek drużyn z miejsc 9-16.

W klasie A najbardziej optymistyczny scenariusz zakłada spadek drużyn z miejsc nr 14 i baraże zespołów nr 13 (wyłonionoby jednego spadkowicza), najbardziej pesymistyczny natomiast spadek drużyn z miejsc 11-14.

*     *     *

UWAGA: Przedstawiono jedynie najbardziej optymistyczne i najbardziej pesymistyczne możliwe scenariusze. Po każdej kolejce wprowadzane będą aktualizacje zawężające możliwą liczbę spadkowiczów lub zmieniające najbardziej optymistyczny scenariusz.