Adrian Paździerski

Pełna nazwa:
Adrian Paździerski
Zespół:
Iskra Zbrosza Duża