Sparingi

Trenerzy

Polecane strony

M Gol

logofacebookOd 6 lipca 2021 Piłka na Mazowszu ogranicza działalność. Ograniczenia potrwają co najmniej do 20 lipca, a w kolejnych dniach (nie później niż do końca lipca) zostanie podjęta decyzja co do dalszego istnienia i ewentualnej formy istnienia strony poświęconej w całości mazowieckiej piłce w niższych ligach.

 

Ograniczenie ma związek z moim wyjazdem wypoczynkowym. W tym czasie:

1) Pojawiać się będzie niewielka liczba informacji - i jedynie tych najważniejszych, związanych z wciąż trwającymi barażami, decyzjami podejmowanymi przez związek, licencjami, podziałami na grupy, terminarzami, itp.

2) Będzie możliwe zamieszczanie ogłoszeń. Przy czym ogłoszenia nie spełniające zasad (np. z cudzym numerem telefonu, zbyt długie lub od osoby, która nie współpracowała z PnM mimo prób nawiązania współpracy z tą osobą) nie będą zamieszczane, nie będzie też wysyłana wiadomość o przyczynach, które spowodowały, że ogłoszenie się nie pojawiło. Zasada ta obowiązuje także w przypadku ogłoszeń wysłanych dziś.

3) Nie będą publikowane informacje sparingowe - ani plany sparingów, ani wyniki.

4) Odpowiedzi na nadesłane wiadomości będą wysyłane w godzinach wieczornych. 

5) Na profilu facebookowym wciąż widnieją informacje co do brakujących składów czy strzelców. Jeśli zostaną przekazane w czasie wypoczynku, postaram się je uzupełnić i ewentualnie udostępnić brakujące informacje dotyczące najskuteczniejszych strzelców w brakujących grupach.